loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

COVİD-19 Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları

29 October 2020

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR tarafından verilen bir hizmettir. Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi

Read more

Leaving Limited Liability Companies And Corporations As A Shareholder A Comparative Perspective Of American & Turkish Law

29 October 2020

The leave or exclusion of a shareholder from a corporation is an issue that needs to be meticulously emphasized during the incorporation of a new company, yet it is frequently omitted during the

Read more

COVID-19’la Mücadele Kapsamında Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımına Ilişkin Getirilen Sınırlamalar

29 October 2020

2019’da ortaya çıkıp hızlıca bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgını, sağlık alanında olduğu kadar ekonomik hayatı da etkisi altına almıştır. Ülkemizde Covid-19’la mücadele kapsamında tedbir amaçlı birçok düzenleme yapılmıştır.

Read more

COVID-19 Etkileri Bakımından İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması

19 October 2020

Önceden görülemez değişiklikler sonucu sözleşmenin ifası taraflardan biri için katlanılmaz hale gelebilir ve mağdur olan taraf için edimin ifası mümkün olsa da, çarpıcı bir adaletsizliğe yol açabilmektedir.

Read more

OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI.

18 October 2020

Son dönemde teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda kişisel verilerin korunması hukuku ön plana çıkmıştır. Günümüzde bireyler kişisel verilerini sadece resmi kurumlarla

Read more

Franchise Sözleşmeleri Ve Franchise Hakkının 3. Kişilere Devri

2 October 2020

Franchising ilk defa 1851’de dikiş makinesini icat eden Isaac Singer’in üretim yapacak sermayesi olmaması ve insanlar makineyi kullanmayı bilmediği için müşteri çevresi oluşturamaması problemlerini

Read more