loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -2

19 December 2022

İflas, Ticaret Mahkemelerince hakkında tasfiye kararı verilen müflisin, haczedilebilen tüm mal varlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilmesi ve bunun hemen ardından paradan alacaklıların alacağına kavuşabilmesini

Read more

Turkey And The UK Sıgn Post-Brexıt Free Trade Agreement

2 December 2022

The Customs Union Agreement between Turkey and the European Union was enacted into law on December 31, 1995. The EU-Turkey Customs Union Agreement covers products such as industrial goods and processed

Read more

Acquiring Real Property In Turkey With VAT Exemption As A Foreigner Or Non-Resident

2 December 2022

The foreign interest in acquiring real property in Turkey is continuously increasing. According to TÜİK data, 18,189 residence units were sold to foreigners

Read more

YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

19 December 2021

Günümüzde milletlerarası ticaretin ve ilişkilerin oldukça yoğun olmasından sebep, sınır ötesi hukuki ihtilaflar ve hukukun korumasından yararlanma ihtiyacı

Read more

The Use Of Escrow Accounts In International Trade Transactions And Implications For Financial Institutions

1 December 2021

Payment security is probably one of the most important factors for the parties in any type of international trade

Read more

E-Spor Nedir?

19 October 2021

E-spor sanal dünyanın getirdikleri ile birlikte hayatımıza giren ve bazıları tarafından da 21.yüzyılın satranç oyunu diye hitap edilen, arka planda ise çok büyük bir endüstrinin bulunduğu bir tür karşılaşmadır. Bir oyunun E-spor olabilmesi için büyük

Read more

Franchise Agreements And Transfer Opportunities

3 July 2021

Franchising as a concept originated in 1851 when Isaac Singer invented the sewing machine; he did not have the capital to produce or customers – due to a lack of knowledge on how to use the machine.

Read more

The Normalization Process In Turkey

4 April 2021

The Covid-19 pandemic which affected the globe brought along various measures with it since the disclosure of the first case in Turkey on 11 March 2020. Within this context, curfews have been declared for citizens over

Read more

Devredilebilir Akreditifler ve Devredilemez Akreditiflerde Devir Olanakları

4 March 2021

Uluslararası ihracatta sıkça kullanılan akreditifler hem ihracatçı hem de ithalatçı açısından sağladığı çift taraflı güvence ile ön plana çıkmaktadırlar.

Read more

VERİ SORUMLUSU VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4 March 2021

Kişisel verilerin korunması kavramı, gerek günümüz teknolojisi ile birlikte veri işleme faaliyetinin artması gerekse de birey açısından kişisel verilerin işlenmesinin barındırdığı tehlike bakımından önem arz etmektedir.

Read more