loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

Kısmi Alacak Davası ve Belirsiz Alacak Davası

13 April 2023

Kısmi alacak davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 109.,belirsiz alacak davası ise 01.10.2011 tarihinde HMK’nın 107. maddesi ile yasal olarak düzenlenmiştir.

Read more

ÇEKLERDE AVAL SORUMLULUĞU

13 April 2023

Aval belli şekil kuralları içerisinde gerçekleşen çeke bağlı kayıtsız şartsız bir teminattır. Türk Ticaret Kanunu’nun 701. maddesi gereği belli başlı şekil kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Read more

JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ NEDİR ve TÜRK HUKUKU ALTINDA NASIL UYGULAMA BULUR

13 April 2023

İki veya daha fazla sayıda şirketin, tek bir girişim veya proje altında riskleri ortak bir şekilde paylaşarak kar gütme amacı

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -2

19 December 2022

İflas, Ticaret Mahkemelerince hakkında tasfiye kararı verilen müflisin, haczedilebilen tüm mal varlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilmesi ve bunun hemen ardından paradan alacaklıların alacağına kavuşabilmesini

Read more

Turkey And The UK Sıgn Post-Brexıt Free Trade Agreement

2 December 2022

The Customs Union Agreement between Turkey and the European Union was enacted into law on December 31, 1995. The EU-Turkey Customs Union Agreement covers products such as industrial goods and processed

Read more

Acquiring Real Property In Turkey With VAT Exemption As A Foreigner Or Non-Resident

2 December 2022

The foreign interest in acquiring real property in Turkey is continuously increasing. According to TÜİK data, 18,189 residence units were sold to foreigners

Read more

YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

19 December 2021

Günümüzde milletlerarası ticaretin ve ilişkilerin oldukça yoğun olmasından sebep, sınır ötesi hukuki ihtilaflar ve hukukun korumasından yararlanma ihtiyacı

Read more

The Use Of Escrow Accounts In International Trade Transactions And Implications For Financial Institutions

1 December 2021

Payment security is probably one of the most important factors for the parties in any type of international trade

Read more

E-Spor Nedir?

19 October 2021

E-spor sanal dünyanın getirdikleri ile birlikte hayatımıza giren ve bazıları tarafından da 21.yüzyılın satranç oyunu diye hitap edilen, arka planda ise çok büyük bir endüstrinin bulunduğu bir tür karşılaşmadır. Bir oyunun E-spor olabilmesi için büyük

Read more

Franchise Agreements And Transfer Opportunities

3 July 2021

Franchising as a concept originated in 1851 when Isaac Singer invented the sewing machine; he did not have the capital to produce or customers – due to a lack of knowledge on how to use the machine.

Read more