loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -2

19 December 2022

İflas, Ticaret Mahkemelerince hakkında tasfiye kararı verilen müflisin, haczedilebilen tüm mal varlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilmesi ve bunun hemen ardından paradan alacaklıların alacağına kavuşabilmesini

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 8

30 November 2020

Konkordatoda yetkili mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Hakimler ve Savcılar Kurulu iflas ve konkordato konusunda uzman Asliye Ticaret Mahkemelerini 7101 Sayılı Kanun’un yürürlüğe

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 7

26 November 2020

Konkordato sürecinde alacaklıların da söz sahibi olduğu bilinmekle beraber kanun kesin mühlet içinde alacaklıların haklarında bazı sınırlamalar yapmaktadır. 7101 Sayılı Kanun uyarınca

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 6

23 November 2020

Hukuk sistemimizde konkordatonun tekrar düzenlenmesi ve iflasın ertelenmesi kurumunun yerine geçmesindeki en büyük amaç mali durumu kötü şirketlerin tasfiye edilmesi değil,

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 5

17 November 2020

Konkordato komiseri, konkordato anlaşmalarının yapılabilmesinden, mahkemelerdeki işlemlerin yürütülmesinden ve konkordato sürecinde borçlunun fiillerinden sorumlu kişidir. İflasın ertelenmesi kurumundaki

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 4

17 November 2020

Konkordato uygulamasının en önemli ve başlangıç aşamalarından biri olan, 7101 Sayılı Kanun,Madde 14’te (2004 Sayılı Kanun,Madde 286) belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -3

10 November 2020

Konkordato, ödeme güçlüğüne giren gerçek ve tüzel kişilerin, mevcut alacaklıların alacaklarını belli bir oranda ödeyerek, borçtan kurtulmasını sağlayan, alacaklıların da alacaklarını eşit oranda kısmen tahsiline

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -1

1 November 2020

Borç,  günlük hayatımızın her aşamasında karşılaştığımız bir konudur. Çeşitli tanımları olmasına rağmen borç, kısaca, yerine getirilmesi gereken şeydir. Türkçemizin bir özelliği olan pek çok konuyu veya olayı

Read more

Leaving Limited Liability Companies And Corporations As A Shareholder A Comparative Perspective Of American & Turkish Law

29 October 2020

The leave or exclusion of a shareholder from a corporation is an issue that needs to be meticulously emphasized during the incorporation of a new company, yet it is frequently omitted during the

Read more