loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

The Normalization Process In Turkey

4 April 2021

The Covid-19 pandemic which affected the globe brought along various measures with it since the disclosure of the first case in Turkey on 11 March 2020. Within this context, curfews have been declared for citizens over

Read more

COVİD-19 Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları

29 October 2020

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR tarafından verilen bir hizmettir. Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi

Read more

COVID-19’la Mücadele Kapsamında Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımına Ilişkin Getirilen Sınırlamalar

29 October 2020

2019’da ortaya çıkıp hızlıca bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgını, sağlık alanında olduğu kadar ekonomik hayatı da etkisi altına almıştır. Ülkemizde Covid-19’la mücadele kapsamında tedbir amaçlı birçok düzenleme yapılmıştır.

Read more

COVID-19 Etkileri Bakımından İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması

19 October 2020

Önceden görülemez değişiklikler sonucu sözleşmenin ifası taraflardan biri için katlanılmaz hale gelebilir ve mağdur olan taraf için edimin ifası mümkün olsa da, çarpıcı bir adaletsizliğe yol açabilmektedir.

Read more

PANDEMİ SÜRECİ İÇERİSİNDE İŞ YERİ KİRALARININ DURUMU

11 June 2020

COVID-19 virüsünün Türkiye’deki etkisinin artışıyla beraber alınan önlemler neticesinde birçok iş yeri işletme konusu faaliyetini gerçekleştirememektir.Toplum sağlığını yakından ilgilendiren

Read more

PANDEMİ SÜRECİ İÇERİSİNDE İŞ YERİ KİRALARININ DURUMU

11 June 2020

COVID-19 virüsünün Türkiye’deki etkisinin artışıyla beraber alınan önlemler neticesinde birçok iş yeri işletme konusu faaliyetini gerçekleştirememektir.

Read more

Koronavirüs sürecinde Çek’lerin yazılamaması durumu

8 June 2020

Yeni Tip Korona virüsü salgını insan sağlığını etkilediği gibi hukuk sistemimizin işlerliğini de aksatmıştır.Bu aksaklıkların Borçlar Hukuku

Read more