loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

Kısmi Alacak Davası ve Belirsiz Alacak Davası

13 April 2023

Kısmi alacak davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 109.,belirsiz alacak davası ise 01.10.2011 tarihinde HMK’nın 107. maddesi ile yasal olarak düzenlenmiştir.

Read more

ÇEKLERDE AVAL SORUMLULUĞU

13 April 2023

Aval belli şekil kuralları içerisinde gerçekleşen çeke bağlı kayıtsız şartsız bir teminattır. Türk Ticaret Kanunu’nun 701. maddesi gereği belli başlı şekil kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Read more

JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ NEDİR ve TÜRK HUKUKU ALTINDA NASIL UYGULAMA BULUR

13 April 2023

İki veya daha fazla sayıda şirketin, tek bir girişim veya proje altında riskleri ortak bir şekilde paylaşarak kar gütme amacı

Read more