loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

ÇEKLERDE AVAL SORUMLULUĞU

13 April 2023

Aval belli şekil kuralları içerisinde gerçekleşen çeke bağlı kayıtsız şartsız bir teminattır. Türk Ticaret Kanunu’nun 701. maddesi gereği belli başlı şekil kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Read more

JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ NEDİR ve TÜRK HUKUKU ALTINDA NASIL UYGULAMA BULUR

13 April 2023

İki veya daha fazla sayıda şirketin, tek bir girişim veya proje altında riskleri ortak bir şekilde paylaşarak kar gütme amacı

Read more

COVID-19 Etkileri Bakımından İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması

19 October 2020

Önceden görülemez değişiklikler sonucu sözleşmenin ifası taraflardan biri için katlanılmaz hale gelebilir ve mağdur olan taraf için edimin ifası mümkün olsa da, çarpıcı bir adaletsizliğe yol açabilmektedir.

Read more

Sosyal İçerik Üreticileri Ve Uygulama Geliştiricilerinin Kazançlarına Vergi Usul Kanunu Kapsamında Getirilen Yeni Düzenlemeler

1 April 2020

Son zamanlarda sıkça tartışıldığı için gündemde olan dijital ekonomi kavramı, özellikle geçtiğimiz 20 yılda teknolojinin

Read more