loader image

( +90 ) 212 - 560 20 49

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -2

19 December 2022

İflas, Ticaret Mahkemelerince hakkında tasfiye kararı verilen müflisin, haczedilebilen tüm mal varlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilmesi ve bunun hemen ardından paradan alacaklıların alacağına kavuşabilmesini

Read more

Acquiring Real Property In Turkey With VAT Exemption As A Foreigner Or Non-Resident

2 December 2022

The foreign interest in acquiring real property in Turkey is continuously increasing. According to TÜİK data, 18,189 residence units were sold to foreigners

Read more

YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

19 December 2021

Günümüzde milletlerarası ticaretin ve ilişkilerin oldukça yoğun olmasından sebep, sınır ötesi hukuki ihtilaflar ve hukukun korumasından yararlanma ihtiyacı

Read more

E-Spor Nedir?

19 October 2021

E-spor sanal dünyanın getirdikleri ile birlikte hayatımıza giren ve bazıları tarafından da 21.yüzyılın satranç oyunu diye hitap edilen, arka planda ise çok büyük bir endüstrinin bulunduğu bir tür karşılaşmadır. Bir oyunun E-spor olabilmesi için büyük

Read more

Franchise Agreements And Transfer Opportunities

3 July 2021

Franchising as a concept originated in 1851 when Isaac Singer invented the sewing machine; he did not have the capital to produce or customers – due to a lack of knowledge on how to use the machine.

Read more

The Normalization Process In Turkey

4 April 2021

The Covid-19 pandemic which affected the globe brought along various measures with it since the disclosure of the first case in Turkey on 11 March 2020. Within this context, curfews have been declared for citizens over

Read more

VERİ SORUMLUSU VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4 March 2021

Kişisel verilerin korunması kavramı, gerek günümüz teknolojisi ile birlikte veri işleme faaliyetinin artması gerekse de birey açısından kişisel verilerin işlenmesinin barındırdığı tehlike bakımından önem arz etmektedir.

Read more

Türkiye İle Birleşik Krallık Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması

3 March 2021

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe giren bir gümrük birliği anlaşması bulunmaktadır. Türkiye-AB Gümrük Birliği, sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta olup

Read more

TÜRKİYE ve AZERBAYCAN ARASI İMZALANAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (“TTA”)

1 March 2021

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosunun

Read more

GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE İÇERİK DENETİMİ

22 January 2021

Kişilerin maddi ve manevi varlıklarını korunma ve geliştirmelerinin en önemli araçlarından birinin sözleşmeler olduğu açıktır. İrade özgürlüğünün Borçlar Hukuku alanına yansıma şekli de sözleşme özgürlüğüdür.

Read more