5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNU`NA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

1 Mayıs 2020 tarihinde TBMM`nin web sitesinde sosyal ağ operatörleri ve sahte hesaplar hakkında bir kanun teklifi yayınlanmıştır. Teklif, İnternet Üzerinden Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Önlenmesinde önemli değişiklikler sağlamaktadır.

Teklifin 2. Maddesi gereğince teklifin güncel versiyonuna göre teklif edilen hükümler yayımlandıkları andan itibaren geçerli olacaktır.

1. TEKLİFİN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Öneri, Ek Madde 4 ve onun alt paragraflarının 5651 sayılı Kanuna eklenmesi için aşağıda ayrıntıları verilen şekilde düzenlenecek sosyal ağ sağlayıcılarının ("SNP'ler") yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.

Temsilci Bir Kuruluş Kurma Ve Resmi Görevlendirme

Teklif, Türkiye'den günlük beş yüz binden (500.000) fazla erişimi olan yerli veya yabancı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye`de bildirimleri, talepleri ve mahkeme emirlerini alabilecek cevaplayabilecek ve bunlara uymaya yetkili olacak temsilci bir kuruluş kurmayı ve sorumlu olacak en az 1 kişi atamayı amaçlar.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'de kurulmuş olan temsilci kuruluşta atanan kişi ile ilgili tüm bilgileri yirmi (20) gün içinde BTK'ya bildirmelidir.

Kimlik Numarası Gerekliliği

Kanun teklifi, sosyal ağ sağlayıcı hizmetlerini kullanmak isteyen kullanıcılardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını istemekle yükümlüdür.Kullanıcıların kimlik numaraları KVKK kapsamında korunmaktadır.Sosyal ağ sağlayıcıları kimlik numarasıyla eşleştirilmemiş hiçbir hesabı bulunduramazlar, sahte hesap kullandıramazlar.

Bu yükümlülüğe uymayan sosyal ağ sağlayıcılara 500.000 ila 5.000.000 Türk Lirası idari para cezası verilebilir.

Bireysel Taleplere 48 Saat

Teklif uyarınca Türkiye'de temsili bir kuruluş kuran ve resmi görevli atanan sosyal ağ sağlayıcıları, bireylerden gelen taleplere kırk sekiz (48) saat içinde cevap vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüğe uymayan sosyal ağ sağlayıcılara 150.000 ila 1.500.000 Türk Lirası arasında idarî para cezaları verilebilir.

Mahkeme Emirlerini Uygulamak İçin 16 Saat

Öneri, sosyal ağ sağlayıcıların bir hakim veya mahkeme emriyle hukuka aykırı olduğu tespit edilen içeriğin on altı (16) saat içinde kaldırılmaması veya içeriğe erişiminin engellenmesinden doğan tüm zararlardan sorumlu olmasını öngörmektedir.

Bu yükümlülüğe uymayan sosyal ağ sağlayıcılara 150.000 ila 1.500.000 Türk Lirası arasında idarî para cezaları verilebilir.

Raporlama Yükümlülüğü

Türkiye`de temsili bir kuruluş kuran ve temsilciler görevlendiren sosyal ağ sağlayıcıların içerik kaldırma veya erişim yasağı kararlarına ilişkin istatistiksel bilgiler, bu kararlarla ilgili olarak yapılan işlemler, bireysel talepler ve sonuçları her 3 ayda bir kuruma vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüğe uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına 200.000 ila 2.000.000 Türk Lirası arasında idari para cezaları verilebilir.

GÜNCEL TEKLİFİN ESKİ TASLAK TEKLİF İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Sosyal Ağ Sağlayıcısı Tanımı

Taslak Teklif "sosyal ağ sağlayıcısı" için bir tanım getirmiştir. Mevcut Teklif, SNP'ler için bir tanım içermemektedir.

Erişim Eşiği

Taslak teklif, çekmiştir.

Görevli Atamak İçin Temsilci Kuruluş Kurma Yükümlülüğü

Taslak Teklif, Türkiye'de en az bir gerçek kişi temsilcisinin atanmasını
gerektirmiştir. Mevcut Teklif, hem Türkiye'de bir tüzel kişilik (tüzel kişilik) kurulmasını hem de görevlerini yerine getirmesi için gerçek bir kişi görevlendirilmesini gerektirmektedir.

İdari Para Cezalarının Bildirimi

Taslak Teklif, idari para cezalarının muhatabının yurtdışında bulunduğu idari para cezalarının bildirilmesini kolaylaştıran bir hüküm içermektedir. Mevcut Teklifte ilgili hüküm kaldırılmıştır.

SMIT`in Denetimi / Denetim Otoritesi

Taslak Teklif BTK' ya saha incelemeleri de dahil olmak üzere 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini incelemek için şahsen veya üçüncü taraflar aracılığıyla denetimler yapmasına izin verdi. Mevcut Teklif, BTK' ya yasada öngörülen yükümlülüklere uygunluk açısından inceleme yapma yetkisi veren böyle bir hüküm içermemektedir.

Yerelleştirme Gereksinimleri

Taslak Teklif, yerelleştirme gereklilikleri getirmiş ve SNP'leri Türkiye'de kullanıcı verilerini tutmak zorunda bırakmıştır. Bu hüküm, Teklifin son sürümünden kaldırılmıştır.

Kimlik Numarası Gerekliliği

Taslak Teklif, hesapların doğrulanması ile ilgili herhangi bir gereklilik
sunmamıştır. Mevcut Teklif, kullanıcılardan kimlik numaraları istemek ve bunları hesaplarla eşleştirmek için yeni bir yükümlülük getirmektedir.

Bireysel Talepleri Yanıtlama Süresi

Bireysel taleplere cevap vermek için Taslak Teklif kapsamında verilen yetmiş iki (72) saatlik süre, Teklif tarafından kırk sekiz (48) saate indirilmiştir.

Mahkeme Emirlerini Uygulama Süresi

sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri için bir eşik olarak Türkiye`den

günlük (1) Milyon erişim sağlamıştır. Mevcut teklif Türkiye`den bu erişimi 500.000`e

Mahkeme kararlarının yürütülmesi için Taslak Teklif ile sağlanan yirmi dört (24) saatlik süre, Teklif tarafından on altı (16) saate indirilmiştir.

Raporlama Yükümlülüğü

Taslak Teklife benzer şekilde, Teklif SNP'lerin üç aylık raporlar sunmasını gerektirir. Eski Taslak Teklif, SNP'lerin içerik kaldırma, erişim yasağı kararlarının yürütülmesi ve bireysel taleplerle ilgili istatistikleri ve kategorik bilgileri içeren üç aylık raporlar sunmasını gerektirmiştir. Taslak Teklif, SNP'lerin bu raporlara münferit taleplerin sonucunu açıkça eklemesini gerektirmemiştir.Mevcut Teklif, bu ek içeriği raporlama yükümlülüğü kapsamına almıştır.

İdari Para Cezaları

Taslak Teklif'e benzer şekilde, Teklif, burada belirtilen yükümlülüklere uymamak için yüksek aralıklarda idari para cezaları sunmaktadır.

SONUÇ

Bu konunun önceki ay sosyal medya platformlarını düzenleyen bazı yasal tekliflerin tartışıldığı ikinci kez ele alındığında, yasa koyucular yeni tanıtılan bir terim olan "sosyal ağ operatörleri" ni düzenleyen yeni düzenlemeler getirmeye istekli oldukları izlenimini veriyorlar. Türk İnternet Mevzuatına göre önerilen düzenlemeler yerli ve yabancı SNP'lerin mevcut uygulamalarını, üyelik akışlarını ve veri işleme operasyonlarını yeniden değerlendirmelerini ve bir temsilcinin atanması veya kurulması konusunda stratejik kararlar almasını gerektirebilir.

Saygılarımızla

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"COVID-19 Etkileri Bakımından İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.Yiğit Yıldız’a aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde,Neziroğlu Law Firm(www.neziroglulaw.com) makalelerinde ve Mondaq (www.mondaq.com) Makaleleri arasında yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.İzin almak için info@nezirogluhukuk.com adresine mail atmanız ,onaylandığı takdirde yayınlamanız gerekmektedir.

Yiğit YILDIZ